NY ORDNING FOR PROTESEBÆRERE (innslagspunkt #15)!

 De siste årene har staten åpnet for at utgiftene til tannlege i større grad refunderes fra NAV for pasienter som oppfyller særskilte krav. Dette gjelder spesielt pasienter som f.eks. lider av xerostomi (munntørrhet),  bruxisme (tanngnissing) og periodontitt (tannkjøttssykdom), samt dårlig fungerende proteser (gebiss) og kan i tilfeller hvor alvorlighetsgraden tilsier det, få refundert deler av utgiftene til tannbehandling etter gitte takster. I tillegg er det en rekke spesifikke sjeldne sykdommer, som finnes på SMT-lista, som kan gi rett til refusjon av utgifter til tannlege. Mellomlegget mellom våre takster og takstene til NAV må pasienten betale fullt ut selv, eller få innvilget støtte til å dekke dette fra NAV (tidligere sosialkontoret), men da må et kostnadsoverslag på forhånd utarbeides og være godkjent før behandlingen tar til.

 Tannlegene er satt til å forvalte dette regelverket og tar jevnlig kurs for å holde seg oppdatert om pasientenes rettigheter. Tannlegene vil i de tilfellene det er berettiget, trekke fra refusjonsandelen på regningen til pasienten, og få disse pengene utbetalt direkte fra HELFO. Du som pasient trenger ikke sende inn noen papirer, bare å følge med på kvitteringene at du får det du skal. Mener du at du er berettiget refusjon på tannbehandling, ikke nøl med å ta kontakt for å spørre vårt hyggelige og hjelpsomme personell til råds!

I 2014 kom staten med en gladmelding til tannløse gjennom et nytt innslagspunkt 15, hvor tannløse protesebærere med funksjonsproblemer kan få HELFO-refusjon for ny løs overkjeveprotese og underkjeveprotese retinert av 2 implantater. En meget elegant, rask, relativt rimelig og funksjonell løsning for pasienter som sliter med sine proteser.

Dronningen Tannklinikk har oppdaterte foldere fra NAV som du som pasient kan ta med deg. Og ved alle større behandlinger utarbeider vi skriftlige kostnadsoverslag for at du som pasient skal ha oversikt over hva behandlingen faktisk vil koste deg. 

Klikk her for å gå til HELFO sine hjemmesider med mer info

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern