Klinikkens spesialister tar imot henvisninger på: Dronningen Tannklinikk, Dronningensgate 30, 8006 Bodø. Epikriser med røntgen og skriftlig beskrivelse av arbeid, samt evaluering av oppfølgning sendes henvisende tannlege straks behandlingen er avsluttet.

Beskriv gjerne hvilke planer som er lagt videre utenom det som det henvises for. Sees objektive behov som ikke behandles av våre spesialister i endodonti og periodonti vil dette beskrives i epikrise. Oppstår situasjoner hvor det er behov for å gjøre annet arbeide enn det som det er henvist for vil samtykke til det innhentes fra henvisende tannlege. 

Studiet av Sjögren et al (1990) viste at prognose på primærbehandling (førstegangs rotfylling), ligger på 96 % for vital tann, 86% for nekrotisk tann m/apikal oppklaring (infeksjon synlig på røntgen). Revisjoner av mislykkede rotfyllinger med persisterende infeksjon har statistisk en prognose på 67% der hvor man kommer til rett arbeidslengde (0-2mm fra røntgenologisk rotlengde).

Ng. et al publiserte i 2007 en meta-analyse over alle tilgjengelige studier og fant at rotfyllinger generelt hadde en prognose på 74,7% all-over etter strikte kriterier med fravær av apikal lesjon på røntgen og 85,2% etter løse kriterier (32 studier inkludert) med minskning av apikal lesjon og fravær av symptomer..

Alle pasienter vil etter avsluttet behandling oppfordres til å fortsette hos sin henvisende tannlege. Kontroller av utførte rotfyllinger vil tas ved Dronningen Tannklinikk inntil behandlingsresultatet foreligger, normalt inntil 4 år for med sikkerhet kunne si hvorledes resultatet ble. Skulle behandlingen mislykkes, kan man i samråd med pasient og henvisende tannlege, eventuelt vurdere revisjon av rotfylling, eller et kirurgisk inngrep (apicectomi/hemiseksjon/reseksjon) av den infiserte tannroten.

En nyere meta-analyse* av studier på apicectomi med retrograd fylling viser at med moderne mikrokirurgiske teknikker og bruk av biokeramer, ligger prognosen rundt 94%, signifikant høyere enn for tradisjonell teknikk uten bruk av mikroskop, ultralyd og biokeramer.

*Setzer et al 2012.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern