Ved kompliserte prosedyrer som orthograd rotfylling, revisjon av mislykkede rotfyllinger, reparasjon av aksidentelle rotperforasjoner, rotspissamputasjoner (apicectomi) og fjerning av avbrekte rotfyllingsinstrumenter, brukes mikroskop og sterkt LED lys samt foto/video-dokumetasjon for å løse problem med tannrøttene på en trygg og forutsigbar måte med state-of-the-art teknikker, materialer og utstyr.

Spesialist i endodonti, Johan Andreas Furebotten, tar imot henvisninger fra tannleger hvor som helst i Norge, eller ved direkte henvendelser fra pasienter med behov for å få utført kompliserte rotfyllinger på en forutsigbar måte.

Spesialisthonorar tilkommer og ligger ca 20-30% over almenntannlege, men vil i mange tilfeller føre raskere til målet og totalt sett bli rimeligere enn å skulle revidere en rotfylling gjort tidligere.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern