Tannlege Johan Andreas Furebotten fra Rognan har lenge hatt spesiell faglig interesse for rotfyllinger, og kunne høsten 2012 endelig begynne på sin 3-årige spesialistutdanning i endodonti (rotfyllinger) ved Universitetet i Oslo.

Derfra vil han ambulere hit til oss for å kunne tilby nordlendinger den tryggeste og høyeste evidensbaserte behandlingsteknikk tilgjengelig innen rotfyllinger under rutinemessig bruk av mikroskopi og mikrokirurgiske instrumenter.

Furebotten tar gjerne imot henvisninger på krevende kasus fra regionens kolleger og publikum forøvrig men er ikke godkjent som spesialist i endodonti før endelig eksamen er bestått våren 2015. Aksidentelle rotperforasjoner repareres med biokeramer hvor mulig.

Spesiell fokus holdes på smertefrihet under selv de mest krevende av rotfyllinger.

Studiet av Sjögren et al (1990) viste at prognose på primærbehandling (førstegangs rotfylling), ligger på 96 % for vital tann, 86% for nekrotisk tann m/apikal oppklaring (infeksjon synlig på røntgen). Revisjoner av mislykkede rotfyllinger med persisterende infeksjon har statistisk en prognose på 67% der hvor man kommer til rett arbeidslengde (0-2mm fra røntgenologisk rotlengde).

Ng. et al publiserte i 2007 en meta-analyse over alle tilgjengelige studier og fant at rotfyllinger generelt hadde en prognose på 74,7% all-over etter strikte kriterier med fravær av apikal lesjon på røntgen og 85,2% etter løse kriterier (32 studier inkludert) med minskning av apikal lesjon og fravær av symptomer.

Alle pasienter vil etter avsluttet behandling oppfordres til å fortsette hos sin henvisende tannlege. Kontroller av utførte rotfyllinger vil tas ved Dronningen Tannklinikk inntil behandlingsresultatet foreligger, normalt inntil 4 år for med sikkerhet kunne si hvorledes resultatet ble. Skulle behandlingen mislykkes, kan man i samråd med pasient og henvisende tannlege, eventuelt vurdere revisjon av rotfylling, eller et kirurgisk inngrep (apicectomi/hemiseksjon/reseksjon) av den infiserte tannroten.

En nyere meta-analyse av Setzer et al. 2012 (studier på apicectomi med retrograd fylling viser at med moderne mikrokirurgiske teknikker og bruk av biokeramer, ligger prognosen rundt 94%, signifikant høyere enn for tradisjonell teknikk uten bruk av mikroskop, ultralyd og biokeramer.

 

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern